... váš úspěch je pro nás motivací

Tovek Solutions je 100% dceřiná společnost firmy TOVEK spol. s r. o.

Naším cílem je nabízet informační služby s vysokou přidanou hodnotou založené na originálních vlastnostech SW platformy TOVEK pro analýzu informací a extrakci znalostí pro podporu rozhodování. V kombinaci s dalšími produkty a službami zajistíme efektivní sběr a monitoring informací z různorodých zdrojů.

Náš tým je tvořen zkušenými analytiky se znalostí informačních potřeb klientů z veřejné i komerční sféry a týmem expertů na vytěžování sekundárních informací ze širokého spektra otevřených zdrojů a na získávání primárních informací prostřednictvím profesních a zájmových komunit.

Formou konkrétních služeb tak naplňujeme misi naší mateřské firmy: "Najít, pochopit a využít informace."

V rámci našich služeb se řídíme těmito zásadami:

  • Respektování zásad ochrany osobních údajů (GDPR)
  • Využívání informací získaných výhradně legální formou
  • Zachování anonymity klienta vůči zdrojům informací

Dokážeme nabídnout služby za flexibilních podmínek s ohledem na pravidlo, že:

  • kvalitní a rychlé informace nemohou být levné
  • levné a kvalitní informace nemohou být rychlé
  • rychlé a levné informace nemohou být kvalitní


Vývojový projekt KGate4Places

Název projektu: Vývoj aplikace KGate4Places

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009236
Popis projektu:

Předmětem projektu je vývoj zcela nového SW produktu s názvem KGate4Places. Aplikace KGate4Places bude zpracovávat informace o lokalitách a na nich umístěných objektech či probíhajících událostech. Tyto informace bude aplikace zpracovávat, filtrovat a třídit, přičemž uživatelé je budou moci využít pro různé účely (bezpečnost, rozvojové aktivity, investice atd.).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem je vytvoření aplikace s vysokou přidanou hodnotou v oblasti bezpečnosti, která napomůže firmě ve zvýšení počtu zákazníků, obratu a celkové konkurenceschopnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.