Analýza personálních rizik: Každý má svá tajemství

Neznalost osobních a ekonomických vztahů partnerů a podcenění reputačních rizik je nejčastějším kamenem úrazu v obchodních jednáních i ve výkonu veřejné funkce. Služba kGate for Human Risk vám poskytne souhrnný přehled rizik a příležitostí spojených s určitou osobou. Umožní vám naplno využít potenciál vašich zaměstnanců a obchodních partnerů a zároveň se vyhnout zklamání a nepříjemným překvapením.

Chcete si být jistí? Registrujte se a následně obdržíte přístup do systému, kde zadáte údaje prověřované osoby. Naši analytici vyhodnotí její digitální stopu a zpracují její rizikový profil. Součástí výstupu je doporučení dalších kroků a přehled zjištěných faktů z různorodých zdrojů dat.

více ...

Informační podpora procesů

V dnešní době jsou informace jedním ze základních výrobních prostředků. Vyhledávání informací na internetu však stojí hodně času a výsledek je často ovlivněn algoritmy, které nemáte pod kontrolou. Nalezených dat je navíc tolik, že není v lidských silách je všechna zpracovat a zodpovědně vyhodnotit.

Je vaše podnikání založené na efektivní práci s informacemi? Využijte naší informační rafinerii, která vyhodnocuje informace o ekonomických subjektech, výběrových řízeních a další informace z otevřených zdrojů, ale i unikátní zdroje, ke kterým se nedostane každý. Umožní vám jednoduše nalézt potřebné informace a distribuovat je správným lidem ve správný čas. Díky tomu ušetříte drahocenný čas a naplno využijete potenciál informací z různorodých zdrojů 

více ...

Tvorba znalostí o lokalitě: Co je skryto v souvislostech?

Investujete do určité lokality či jste zodpovědní za její správu? Chystáte nějakou investiční akci na určitém území? Zajišťujte bezpečnost určitého místa, či máte k určité lokalitě osobní vztah? V takovém případě potřebujete informace o spojené s daným místem, informaci o aktuálních či budoucích událostech v jejím okolí či informace o budovách, pozemcích či vlastnických vztazích.

Zajímáte se o určitou lokalitu? Využijte náš systém, který vám umožní získat komplexní informaci o daném místě. Umožňuje zpracovávat informace z médií, rejstříků a databází společně s obrazovými daty sbíranými lidmi či bezpilotními prostředky.

více ...

Podklady pro klíčová rozhodování

Jsou situace, kdy jedno rozhodnutí může zásadně ovlivnit váš život. Ať již jde o důležitý investiční záměr, akvizici firmy, arbitráž či vyšetření bezpečnostního incidentu. V takové situaci se potřebujete rychle zorientovat v množství různorodých informací, zmapovat aktéry, jejich argumenty, motivace a ekonomické či osobní vazby. Potřebujete najít, pochopit a využít fakta, na kterých můžete stavět svoji strategii a taktiku jednání a vyhnout se nepříjemným překvapením.

Máte před sebou klíčové rozhodnutí? Sjednejte si s námi schůzku. Prodiskutujeme, jaká data máte k dispozici a co je možné doplnit z našich zdrojů. Naši analytici v nich vyhledají konkrétní fakta a dají je do souvislostí, které vám pomohou se rozhodnout správně. 

více ...