Metodika poskytování služeb je vyvíjena mateřskou firmou TOVEK a služby jsou poskytovány prostřednictvím technologické platformy TOVEK a KGate.

Analýza personálních rizik: Každý má svá tajemství

Skryté ekonomické, reputační nebo vztahové problémy jsou nejčastější příčinou neúspěchů obchodních jednání či výkonu veřejné funkce. Lidský faktor rovněž vede v žebříčku příčin bezpečnostních incidentů.

Chcete si být jistí? Registrujte se a následně obdržíte přístup do systému, kde zadáte údaje prověřované osoby. Naši analytici vyhodnotí její digitální stopu a zpracují její rizikový profil. Součástí výstupu je doporučení dalších kroků a přehled zjištěných faktů z různorodých zdrojů dat.

více ...

OSINT podpora procesů: Informační rafinerie otevřených zdrojů

Ať podnikáte v čemkoliv, tak vaše úspěšnost závisí na informacích z rozmanitých externích zdrojů resp. na činnosti, které se říká "Open Source Intelligence" (OSINT).

Je vaše podnikání založené na efektivní práci s informacemi? Využijte naší informační rafinerii, která vyhodnocuje informace o ekonomických subjektech, výběrových řízeních a další informace z otevřených zdrojů, ale i unikátní zdroje, ke kterým se nedostane každý. Umožní vám jednoduše nalézt potřebné informace a distribuovat je správným lidem ve správný čas. Díky tomu ušetříte drahocenný čas a naplno využijete potenciál informací z různorodých zdrojů 

více ...

Analýza informací o lokalitě: Co je skryto v souvislostech?

Investujete do určité lokality? Jste odpovědní za její správu? Chystáte na lokalitě nějakou akci? Vyšetřujete zde nějaký incident? V každém případě chcete o lokalitě vědět vše, co je potřebné pro naplnění vaší potřeby, povinnosti nebo zájmu.

Zajímáte se o určitou lokalitu? Využijte náš systém, který vám umožní získat komplexní informaci o daném místě. Umožňuje zpracovávat informace z médií, rejstříků a databází společně s obrazovými daty sbíranými lidmi či bezpilotními prostředky.

více ...

Podpora strategických rozhodnutí: Investigativní analýza dat 

Klíčová rozhodnutí jsou téměř vždy spojena s časovým tlakem, nejistotou, složitostí a nejednoznačností. Může se jednat o přistoupení k obchodní nabídce, akvizici firmy, soudní proces, arbitráž, vyšetřování incidentu, reakci proti nařčení, atd.

Máte před sebou klíčové rozhodnutí? Sjednejte si s námi schůzku. Prodiskutujeme, jaká data máte k dispozici a co je možné doplnit z našich zdrojů. Naši analytici v nich vyhledají konkrétní fakta a dají je do souvislostí, které vám pomohou se rozhodnout správně. 

více ...