Děláme z dat hodnotné informace

Poskytujeme specializovaná softwarová řešení a analytické služby

Vyhledávání a prezentace informací přes znalostní vrstvy (řešení kGate)

Najít v množství dat ty správné informace ve správný čas je úkol, který lze automatizovat a může jej za vás vykonávat specializovaný vyhledávač, aplikace či vyladěný robot.

Analytické zpracování video záznamů pořizovaných bezpilotními prostředky

Pro následné zpracování a vyhodnocení je nezbytné relevantní informace z obrazů a videí získat, uložit a dát jim vhodnou strukturu bez ohledu na jejich typ či původ. Obohacení informacemi z dalších zdrojů dodá snímku či videozáznamu oblasti nový význam a hodnotu.

Prezentace informací o lokalitách formou rozšířené reality (kGate4places)

Klíčem k úspěchu je pochopení obsahu a souvislostí v uložených a dostupných informacích. Teprve komplexní analýza dá informacím nový rozměr, vypovídací hodnotu a znalost, které mohou být vaší konkurenční výhodou.Projekt kGate4places

Název projektu: Vývoj aplikace kGate4places

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009236

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je vývoj SW produktu s názvem kGate4places. Aplikace kGate4places bude zpracovávat informace o lokalitách a na nich umístěných objektech či probíhajících událostech, přičemž tyto informace budou uživatelé moci využít pro různé účely (bezpečnost, rozvojové aktivity atd.). Cílem je vytvoření aplikace s vysokou přidanou hodnotou v oblasti bezpečnosti, která napomůže firmě ve zvýšení počtu zákazníků, obratu a celkové konkurenceschopnosti.

Projekt kGate4places je spolufinancován Evropskou unií