"Co je skryto v souvislostech?"

Investujete do lokality? Jste odpovědní za správu lokality? Chystáte na lokalitě nějakou akci? Vyšetřujete na lokalitě nějaký incident? Máte k lokalitě prostě nějaký vztah? V každém z těchto případů chcete o lokalitě vědět vše co je potřebné pro naplnění vaší potřeby, povinnosti či zájmu.

Každá lokalita je útvar v prostoročase. Ke každé lokalitě se váže řada událostí. Každá událost se váže k různým lokalitám a má různé aktéry. O každé lokalitě tedy existuje v prostoru a v čase množství různých informací.

Nejčastějším zdrojem těchto informací jsou přirozeně mapy a pak specializované geografické informační systémy. Ty ale až na údaje o počasí, IOT senzory nebo pravidelné družicové snímkování poskytují pouze statický pohled. Pro konkrétní projekt nebo záměr potřebujete ale spíš něco jako stavební deník, kde jsou propojeny různé textové, obrazové a samozřejmě i mapové informace a další informace do potřebných přehledů a pohledů. Nejedná se ale jen o pohledy historické ale zejména o pohledy na aktuální situaci umožňující porovnávat skutečnost s plánovaným a žádoucím stavem, identifikovat odchylky a trendy.

Syntéza informací o lokalitě jako služba

Efektivní využívání informací o lokalitě vyžaduje: 

 1. schopnost automatizovaným způsobem zpracovávat různé obrazové informace pro rozpoznání objektů, událostí a určení času a polohy; 
 2. nástroje umožňující propojovat textové, obrazové informace do souvislostí s aktivitami a událostmi 
 3. schopnost vytvářet nad informacemi znalost pro rychlou tvorbu snadno využitelných výstupů.
 • Naše služba je založena na dlouholetých zkušenostech lidí s vytěžováním různorodých informačních zdrojů a na technologické platformě TOVEK využívané mnoha bezpečnostních a kontrolních systémech, kde je nutné propojovat různorodé informace.
 • Zpracování obrazových informací je založeno na metodách umělé inteligence. Obsah fotografií či videa je anotován pomocí modelů pro rozpoznávání objektů nebo scén a následně propojován se záznamy o plánovaných/uskutečněných činností nebo nastalých událostí.
 • Služba má dva typy uživatelského rozhraní, resp. výstupů: 
 • i) webové rozhraní pro koncové uživatele a operativní využití a; 
 • ii) desktopový analytický nástroj pro expertní uživatele a tvorbu specifických analýz, rešerší a monitoringů.

Správné, jasné a včasné výstupy pro rozhodování

Služba nabízí tvorbu informačních výstupů založených na propojení obrazových a textových informací do pohledů potřebných pro správu lokality, dohled na probíhající činnosti nebo zabezpečení.

Výstupy umožňují odpovídat na otázky: Jaký je aktuální stav? Stalo se, co se mělo stát - kontrola? Nestalo se, co se stát nemělo - incidenty? Jaký je výsledek plánované činností? Jaký je důsledek neplánované událostí?

Výstup zahrnuje:

 • Informační bázi - analytický index obsahu všech shromážděných informací, který umožňuje jejich jednotné prohledávání, analyzování a propojování.
 • Znalostní bázi - soubor expertních dotazů pro přesné vyhledávání specifických informací a vytváření různých přehledů o obsahu informační báze.
 • Poznatkovou bázi - analytický index obsahující extrahované poznatky (osoby, organizace, věci, místa, události) a jejich propojení do různých pohledů (Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak?)

Zkuste to

Pošlete nám oblast vašeho zájmu a teritorium, ze kterého vás zajímají příslušné informace, a my vám připravíme ukázku možných výstupů.