"Každý má svá tajemství"

Lidský faktor vede v žebříčku příčin bezpečnostních incidentů a zranitelností.

Skryté ekonomické, reputační či vztahové problémy jsou nejčastější příčinou neúspěchů obchodních jednání či výkonu veřejné funkce. Na druhou stranu mylná interpretace informací nebo šířené desinformace o osobě jsou zdrojem neoprávněné nedůvěry, křivd a zmařených příležitostí.

Každý má přirozeně snahu prezentovat se v co nejlepších barvách. Každý má ale i svá tajemství, která nepovažuje za důležité odhalovat, případně je skrývá z obavy jejich vlivu na své hodnocení. Každý za sebou dnes ale také zanechává digitální stopu. Ta umožňuje nejen snadné ověření poskytovaných údajů ale také nalezení "tajemství", která se pro zaměstnavatele, organizaci či partnera mohou stát hrozbou ale třeba i příležitostí.

Proces analýzy personálních rizik se stává nedílnou součástí uzavírání všech pracovních, obchodních ale i osobních vztahů a nároky na jeho a kvalitu a efektivitu tím narůstají. Řešením může být cesta outsourcingu.

Analýza personálních rizik jako služba

Efektivní analýza personálních rizik vyžaduje: i) přístup k relevantním informačním zdrojům a znalost vyhledávání v nich; ii) nástroje pro automatizaci zpracování; iii) schopnost vyhodnotit a prezentovat nalezená fakta v kontextu účelu analýzy.

 • Naše služba je založena na dlouholetých zkušenostech lidí z oblasti analýzy bezpečnostních rizik a vyšetřování souvisejících incidentů a na technologické platformě TOVEK vyvíjené speciálně k syntéze a názorné prezentaci poznatků vyhledávaných v obsahu různorodých dat.
 • Využívané informační zdroje zahrnují české a zahraniční registry, renomované databáze ekonomických subjektů, archivy médií, sociální sítě a neustále aktualizovaný seznam různých vyhledávacích služeb na internetu.
 • Metodika poskytování služby rovněž respektuje zásady GDPR a zaručuje naprostou anonymitu žadatele jak ve vztahu k prověřované osobě tak ve vztahu k využívaným informačním zdrojům.

Správné, jasné a včasné výstupy pro rozhodování

Služba poskytuje souhrnné hodnocení rizik ale i příležitostí spojených s pracovním, obchodním či osobním vztahem s určenou fyzickou osobou. Výstup zahrnuje:

 • celkové hodnocení (zelená, šedá, červená);
 • rizikovou pečeť (ekonomická, profesní, právní, mediální, osobní);
 • doporučení (hrozby, příležitosti, na co se zaměřit pro další rozhodnutí);
 • sumarizované poznatky relevantní k analýze (fakta, vztahy, rozpory, nepravdy);
 • prověřované typy zdrojů

Díky použité metodice a technologii může být standardní prověření při plné identifikaci osoby provedeno do druhého pracovního dne. V případě neúplné identifikace (např. jen jméno a funkce) do týdne.

Zkuste to! (on-line registrace)

Podmínkou poskytnutí služby je registrace žadatele v rámci níž odsouhlasíte podmínky poskytování služby. Následně obdržíte e-mail s odkazem do systému pro zpracování žádosti, kde vyplníte formulář s dostupnými identifikačními údaji o prověřované osobě a připojíte informace, které požadujete ověřit. Po zpracování analýzy opět obdržíte email s odkazem na uložený výsledek s možností rozšířit zadání dle doporučení nebo vlastního uvážení.

 • Zaregistrujte se jako uživatel služby.
 • Obdržíte e-mail s odkazem do systému pro zpracování žádosti
 • Vyplňte žádost zahrnující:
 • formulář s dostupnými identifikačními údaji o osobě
 • fotografie, CV nebo jiné informace, které požadujete ověřit.
 • účel prověření a druh vašeho oprávněného zájmu k poskytnutí osobních údajů osoby za účelem zpracování analýzy rizik.
 • Obdržíte e-mail s potvrzením přijetí žádosti, cenou, očekávaným termínem dodání výstupu a platebními údaji.
 • Zaplaťte
 • Obdržíte výstup v podobě reportu obsahujícího
 • Jednostránkový souhrn s hodnocením kategorií různých rizik
 • Doporučení k dalšímu jednání s osobou (ověřit další skutečnosti, nerealizovat zamýšlený vztah)
 • Přílohy obsahující relevantní informace ke zvýšeným rizikům a kategorie zdrojů, ve kterých byly vyhledány.
 • V případě doporučení na ověření dalších skutečností resp. rozšíření analýzy vyplňte další žádost s odkazem na report.