"Topíme se v informacích, ale prahneme po znalostech"

Ať už podnikáte cokoliv a v čemkoliv a chcete to dělat dobře a být konkurenceschopní, tak narážíte na jeden velký problém: najít, pochopit a využít potřebné informace!

 • Najít toho lze samozřejmě velmi mnoho například pomocí Googlu, ale to je spíš jen takový filtr podsouvající vám to, co si o vás Google myslí, že byste najít měli. Vedle toho ale existuje mnoho jiných vyhledávačů pro "open web" a "deep web", které sice žádnou předpojatostí netrpí, ale kam se zase pro relevantní výsledek musíte umět správně zeptat. Pro někoho pak mohou být důležité informace dostupné pouze na "dark web", kam se zase musíte umět bezpečně vůbec dostat. 
 • Pochopit vyhledané informace je pak další problém. Potřebujete je nějakým způsobem utřídit, sumarizovat a označkovat, aby jste byli schopni se zaměřit na ty, které obsahují scházející poznatky potřebné ke konkrétnímu rozhodnutí nebo řešení problému. Potřebujete tyto poznatky extrahovat a dát do viditelných souvislostí, na základě kterých jste schopni učinit využitelné nějaké závěry.
 • Využít shromážděné a zpracované (pochopené) informace je finále, bez kterého všechny předchozí kroky jsou k ničemu. Potřebujete proto systém, který umožní získávané znalosti a vytvářené závěry ukládat, zpětně vyhledávat a sdílet v rámci organizace, kterou řídíte nebo v rámci týmu, který realizuje společný projekt.

Proces přetváření informací dostupných na informace využitelné se dá docela dobře připodobnit ke zpracování surové ropy na užitečné ropné produkty. Proč byste si ale takovou informační rafinerii měli provozovat sami? Proč nečerpat rovnou palivo potřebné pro váš byznys?

Informační rafinerie otevřených zdrojů jako služba

Efektivní využívání dostupných externích informací vyžaduje: 

 1. znalost informačních zdrojů relevantních pro danou oblast zájmu a znalost možností jejich vytěžování; 
 2. nástroje umožňující sjednotit informace z různorodých zdrojů pro jednotné zpracování; 
 3. schopnost vytvářet nad informacemi znalost pro rychlou tvorbu snadno využitelných výstupů.
 • Naše služba je založena na dlouholetých zkušenostech lidí s vytěžováním různorodých informačních zdrojů a na technologické platformě TOVEK ověřené v mnoha řešeních pro zpravodajství, investigativu a podporu rozhodování.
 • Napojení na zdroje dat pro zásobování rafinérie v maximální možné míře automatizujeme využitím dostupných API nebo využitím vlastních mechanizmů napodobujících činnost člověka. Využíváme též sítě zpravodajů, kteří jsou schopni získávat informace dle zadání.
 • Služba má dva typy uživatelského rozhraní, resp. výstupů: 
 • i) webové rozhraní pro koncové uživatele a operativní využití a; 
 • ii) desktopový analytický nástroj pro expertní uživatele a tvorbu specifických analýz, rešerší a monitoringů.

Správné, jasné a včasné výstupy pro rozhodování

Služba poskytuje komplexní informační servis zaměřený na libovolně definovanou oblast zájmu což mohou být osoby, organizace, věci, místa, události a jejich kombinace. Výstup zahrnuje:

 • Informační bázi - analytický index obsahu všech shromážděných informací, který umožňuje jejich jednotné prohledávání, analyzování a propojování.
 • Znalostní bázi - soubor expertních dotazů pro přesné vyhledávání specifických informací a vytváření různých přehledů o obsahu informační báze.
 • Poznatkovou bázi - analytický index obsahující extrahované poznatky (osoby, organizace, věci, místa, události) a jejich propojení do různých pohledů (Kdo? Co? Kdy? Kde? Pro? Jak?)

Zkuste to

Pošlete nám oblast vašeho zájmu a teritorium, ze kterého vás zajímají příslušné informace, a my vám připravíme ukázku možných výstupů.

Informační rafinerie může být vytvářena exkluzivně pouze pro jednoho zákazníka nebo může být sdílena více uživateli se zájmem o dané téma. Jsme připraveni najít obchodní a technické řešení odpovídající přesně vaším potřebám.