"Porážka je omluvitelná, překvapení nikoliv"

(Sun-Tzu) 

Uzavření smlouvy, akvizice firmy, oponentura záměru, soudní proces, arbitráž, vyšetřování incidentu, reakce proti nařčení to vše jsou situace, kdy můžeme čelit potřebě rychle se orientovat v množství různorodých informací: nabídky, smlouvy, zápisy z jednání, výpovědi, e-maily, zprávy z veřejných a sociálních médií. Potřebujeme zmapovat aktéry, jejich argumenty, výroky, postoje a motivace a to vše vidět v časových, vlastnických, smluvních a dalších vztahových souvislostech. Potřebujeme najít, pochopit a využít fakta, na kterých můžeme stavět svoji strategii a taktiku jednání a nebýt zaskočení.

Všichni aktéři dané situace mají obvykle stejné informace. Rozdíl, který může znamenat prohru či výhru, pak může být v tom, může být právě v tom, jak se v těchto informacích dokážeme orientovat a jak rychle dokážeme nacházet správné argumenty.

Proč tedy nevyužít službu, která pomůže tyto informace vytvořit a poskytovat "datový kompas" pro spolehlivou navigaci k potřebným faktům.

Podpora strategických rozhodnutí jako služba

Efektivní zmapování obsahu informací vyžaduje: 

  1. znalost způsobu zpracování obsahu různých typů a formátu dat, které mohou obsahovat potřebné informace ; 
  2. nástroje umožňující sjednotit data pro jednotné prohledávání; 
  3. schopnost extrahovat z vyhledaných informací potřebná fakta a prezentovat názorně je prezentovat v potřebných souvislostech.
  • Naše služba je založena na dlouholetých zkušenostech lidí v oblasti zpracování manažerských podkladů pro podporu rozhodování a na technologické platformě TOVEK vyvíjené speciálně pro investigativní a zpravodajskou analýzu informací.

  • Služba zajišťuje jednotné zpracování (indexaci) libovolných interních dat zákazníka, ve kterých mohou být obsaženy informace týkající se daného situace: libovolný typy dokumentů a záznamů v libovolném jazyce, e-maily (včetně .pst souborů), databáze a dokument management systému nebo exporty z nich, logy, fotografie. Tato data dokážeme doplnit o informace z externích zdrojů (databáze ekonomických subjektů, registry, média, internet).
  • Nad zpracovanými informacemi si uživatel může sám nebo s pomocí našeho analytika vyhledávat konkrétní fakta a vazby a propojovat je do potřebných souvislostí. Postup vyhledávání informací o konkrétních osobách, organizacích, věcech, místech a událostech lze ukládat a využít jako "datový kompas" pro navigaci v obsahu a monitoring nových informací.

Správné, jasné a včasné výstupy pro rozhodování

Služba poskytuje efektivní zpracování dat obsahující informace k řešené situaci. Výstup zahrnuje:

  • Informační bázi - analytický index obsahu poskytnutých interních dat a relevantních externích dat, který umožňuje jejich jednotné prohledávání, analyzování a propojování.
  • Znalostní bázi - soubor dotazů v podobě myšlenkové mapy, která reprezentuje seznam klíčových aktérů, věcí, míst a událostí a umožňuje vyhledávání, monitoring a propojování souvisejících informací.
  • Poznatkovou bázi - analytický index obsahující extrahované poznatky (osoby, organizace, věci, místa, události) a jejich propojení do různých pohledů (Kdo? Co? Kdy? Kde? Pro? Jak?)

Zkuste to

Dohodněte si schůzku ohledně vaší situace a my vám nabídneme možné varianty řešení. V případě citlivých či utajovaných dat můžeme projekt realizovat ve vaší infrastruktuře a zaškolit vaše vlastní pracovníky.