Každý řídící nebo tvůrčí člověk potřebuje sledovat a využívat informace ze svého okolí. Tuto činnost většina lidí provádí nesystematicky, neefektivně a na úkor produktivního času. Efektivní a produktivní zpracování informací vyžaduje profesionální znalosti, zkušenosti a nástroje. 

Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili služby KGate. Otevřou vám bránu ke znalostem, které vznikají analytickým zpracováním informací z různorodých zdrojů. Umožní vám dělat správná rozhodnutí a získat náskok před ostatními.

Analýza personálních rizik

Souhrnné hodnocení rizik spojených s pracovním, obchodním nebo osobním vztahem s konkrétní fyzickou osobou.

více 

Informační podpora procesů

Automatizovaný sběr a zpracování informací z různorodých zdrojů pro podporu klíčových firemních procesů.  

více

Souhrnné informace o lokalitě

Propojení textových a obrazových informací o lokalitě do pohledů nutných pro správu, dohled nebo realizaci záměru. 

více

Podklady pro klíčová rozhodování

Zpracování dat souvisejících s obchodním případem, sporem nebo incidentem pro zodpovězení otázek - Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? Jak? 

více

Chcete využít některou ze služeb?