Stavíme brány ke znalostem

Poskytujeme informace pro vaše správná rozhodnutí

Každý řídící nebo tvůrčí člověk potřebuje sledovat a využívat informace ze svého okolí. Tuto činnost většina lidí provádí nesystematicky, neefektivně a na úkor produktivního času. Efektivní a produktivní zpracování informací vyžaduje profesionální znalosti, zkušenosti a nástroje. 

Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili služby KGate. Otevřou vám bránu ke znalostem, které vznikají analytickým zpracováním informací z různorodých zdrojů. Umožní vám dělat správná rozhodnutí a získat náskok před ostatními.


Analýza personálních rizik

Každý má svá tajemství  

Souhrnné hodnocení rizik spojených s pracovním, obchodním nebo osobním vztahem s konkrétní fyzickou osobou.

více 

OSINT podpora procesů

Informační rafinerie otevřených zdrojů  

Automatizovaný sběr a zpracování informací z různorodých zdrojů pro podporu klíčových firemních procesů.  

více

Syntéza informací o lokalitě

Co je skryto v souvislostech  

Propojení textových a obrazových informací o lokalitě do pohledů nutných pro správu, dohled nebo realizaci záměru. 

více

Podpora strategických rozhodnutí

Investigativní analýza dat  

Zpracování dat souvisejících s obchodním případem, sporem nebo incidentem pro zodpovězení otázek - Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? Jak? 

více

Reakce zákazníků


"Využil jsem službu KGate for HumanRisk při rozhodování o přijetí nového šéfa IT v naší firmě. Měl perfektní CV včetně referenčních kontaktů. Nabídka rychlého prověření možných personálních rizik se mi s ohledem na citlivost pozice zdála dobrá a jsem rád, že jsem ji využil. To, co v CV nebylo, přestože to bylo veřejně dostupné, mi pomohlo při přijímacím pohovoru klást správné otázky a uchazeče odmítnout. Ne z odborného hlediska, ale pro nesoulad s našimi firemními hodnotami."

"Díky informační rafinerii, kterou pro nás provozuje Tovek Solutions šetříme ohromné množství práce našich lidí s využíváním informací o našem oboru podnikání. Čas, který naši lidé trávili nesystematickým vyhledáváním informací na internetu a knihovních systémech, mohou nyní věnovat na zpracování jejich obsahu."

"Není nad to, když při přijímacím pohovoru umíte položit uchazeči správné otázky. Služba KGate for HumanRisk nám k tomu vždy dobře slouží."

"Využil jsem službu KGate for CriticalDecision, když jsem odkupoval jednu menší firmu. Měli zajímavý výrobní program, ale totální nepořádek ve firemní a obchodní dokumentaci. Díky zpracování pomocí nástrojů Tovek jsme rychle získali potřebný přehled pro vyjednání podmínek odkupu a úspěšné převzetí firmy."

"Služba KGate for CriticalDecison nám pomohla vyhrát složitý soudní spor s dodavatelem. Díky zmapování obsahu všech dohod, zápisů a e-mailových komunikací a jejich časovou souslednost jsme byli schopni prokázat, že neplnění závazků dodavatele nebylo z naší viny. "

"Využili jsme službu KGate for ManagingPlaces při rozhodování o investici do pozemků pro výstavbu bytových domů. Propojení záběrů z dronů, katastrálních map, vlastnických vztahů, mediálních zpráv a příspěvků obyvatelů na sociálních sítích jsme dokázali odhalit skrytá rizika projektu a doplnit smluvní vztahy o podmínky pro jejich eliminaci. "

"Využil jsem službu KGate for MangingPlaces při zpracování plánu investic pro údržbu komunikací v gesci naší obce. Získal jsem rychlý přehled o stavu povrchu vozovek, smlouvách a nákladech na opravy, stížnostech občanů, zvýšeném zatížení v důsledku objížděk a dalších informací, které mi ve svých souvislostech umožnily plán investic kvalifikovaně připravit a obhájit."

"Služba KGate for HumanRisk nám pomohla odhalit skrytý potenciál našeho nového kolegy v naší firmě, zcela nesouvisející s pozicí, o kterou se ucházel".

"Služba KGate for OSINT se i stala neocenitelným zdrojem informací potřebných pro sledování konkurence a tvorbu obchodní strategie. Sledujeme a nakupujeme řadu informačních zdrojů, ale bylo nad naše síly je efektivně využít. Nyní můžeme sledovat nové informace přesně dle našich potřeb, ale také odhalovat nová témata a trendy, které by nám jinak unikly."

"Díky KGate for CriticalDecisions jsme ušetřili spoustu času a peněz při rozhodování o účasti ve výběrovém řízení o velmi zajímavou zakázku. Rozklíčováním ekonomických a osobních vazeb zákazníka s konkurencí jsme pochopili, že naše nabídka by byla spíše zneužita než využita."

Chcete využít některou ze služeb?